Ekspertyzy

Świadczymy również usługi związane z oceną prawidłowości funkcjonowania wentylacji mechanicznej w użytkowanym obiekcie. Przeprowadzamy gruntowną analizę pracy każdego elementu instalacji. Pod uwagę brane są  jednocześnie: prawidłowość rozwiązań termodynamicznych procesów przygotowania powietrza, wyniki pomiarów wydajności wentylacji jak i parametry kosztów utrzymania wymiany powietrza. Opracowane analizy w przystępny sposób doprowadzą Inwestora do podjęcia działań mających na celu poprawę pracy instalacji wentylacji mechanicznej.